Wolontariat

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

„(...) Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo istnienia».  Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.” Jan Paweł II

 

Szkolny Klub Wolontariusza w  naszej szkole został założony w kwietniu 2013r., przez p. Agnieszkę Kowal.  Skupia on młodzież obdarzoną wrażliwością na potrzeby innych, która świadomie i  dobrowolnie  włącza się w działalność dobroczynną.

Główne założenia klubu :

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Kształtowanie postaw prospołecznych.

3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

4. Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego.

5. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

6. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze      środowiskiem.

7. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

9. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

10. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

11 Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.

12. Rozwijanie zainteresowań.

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania, chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Dotychczas uczestniczyli w akcjach:

- pisanie listów do chorych dzieci

- zbiórka pieniędzy na dzieci z Domu Dziecka podczas organizowanych akcji: Akcja - Ciastko”,

kiermasz ozdób świątecznych, „Akcja - Całusy na Dzień Chłopaka”, „Akcja - Pączek

- zbieranie darów dla Domu Dziecka

- „Góra Grosza”

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.