Ochotnicza Straż Pożarna z Bojanowa w Zespole Szkół w Bojanowie

W dniu 15 lutego 2018 roku klasy I-III z wielką radością powitały w swojej szkole wyjątkowych gości, pana P. Bielenia, W. Sudoła, A. Żaka - strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanowie. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówka była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Strażacy przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy połączonej z pokazem. Dzieci mogły pooglądać, dotknąć, przymierzyć strój strażaka, a także wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe i sytuacje, kiedy powinny go używać.

To była naprawdę super lekcja, dziękujemy!