DZIEŃ BABCI I DZIADKA - 22.01.2018 r.

        W zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie dni, które wzbudzają ogromne emocje – to święto Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość. Oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym.. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, dnia 22 stycznia 2018 r. zaprosiłyśmy do Przedszkola wszystkie babcie i dziadków, aby razem spędzić ten jedyny, wyjątkowy dzień. Ciepłymi słowami szanownych gości powitał pan dyrektor Zbigniew Glica składając im serdeczne życzenia. Następne dziadkowie mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących inscenizację Jasełek. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwili występy swoich milusińskich. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, każdy wnusio mógł posiedzieć na kolanach swojego dziadka lub babci, pokazać ulubione zabawki, czy prace plastyczne.

         Wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za przybycie i życzymy spełnienia wszystkiego o czym marzycie.