Kampania "Dobrze Cię widzieć"

Od 11.03.2019 r. w naszej szkole realizowana jest kampania społeczna "Dobrze Cię widzieć". Wszyscy uczniowie szkoły otrzymają kamizelki odblaskowe. Celem akcji jest ochrona dzieci przed wypadkami na drogach, zwiększenie świadomości społecznej związanej z zagrożeniami w ruchu drogowym i realne przeciwdziałanie wypadkom. Chodzi o wykształcenie - zwłaszcza u dzieci, których życie i zdrowie jest najważniejsze - właściwych sposobów zachowania się na drogach.
Kampania ma kształtować postawę odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Przesłaniem jest pięć wartości:
1) wiedza - dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym;
2) świadomość - poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł;
3) odpowiedzialność - zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego;
4) gotowość - bycie odpowiednio wyposażonym (kamizelki odblaskowe) i umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków na drodze;
5) życzliwość - zrozumienie, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają wspólny cel: sprawne i bezpieczne przemieszczanie się , co łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.
 
Kampania "Dobrze Cię widzieć" współfinansowana jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a jej ambasadorem jest popularny aktor - Cezary Pazura.
 
Szkolny koordynator kampanii
Jolanta Szewc