Lekcja demokracji – wybory do SU

Dnia 28 września 2018r. na terenie naszej szkoły zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach oddano 197 głosów ważnych – głosowali uczniowie wszystkich klas oraz nauczyciele. Głosowanie było tajne, równe i powszechne. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Aleksandra Lewandowska, Oliwia Chudzik, Aurelia Ryś oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Tomasz Weber wyłoniła przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Jakuba Dziadurę oraz jego zastępcę - Pawła Sudoła. Na pierwszym spotkaniu nowego Samorządu ustalono dwóch sekretarzy – Dagmarę Marut, Dżesikę Puzio oraz członków: Kamila Borkowskiego, Karolinę Woś i Magdalenę Nowak.