Święto Patrona Szkoły i pasowanie na ucznia

            Dzień 18 października 2019 roku był w naszej szkole dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie tego dnia obchodziliśmy uroczyście Święto Szkoły. Dokładnie  w 35 rocznicę męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki  obchodziliśmy  kolejną rocznicę nadania imienia tego Męczennika naszej szkole. Uroczystości rozpoczęły się od wymarszu społeczności szkolnej do kaplicy na Mszę św. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. proboszcz Marek Sikora wraz z ks. Piotrem Strojnym. Po wspólnej modlitwie uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie została zaprezentowana przez uczniów klasy VII część artystyczna w formie słowno-muzycznej poświęcona patronowi szkoły.

         Jesteśmy dumni, że w naszej szkole  patronuje Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Uczymy się od niego odpowiedzialności wobec siebie, drugiego człowieka i naszej Ojczyzny. Chcemy być godnymi uczniami naszego patrona. Pragniemy przekazywać jego przesłanie jak największej liczbie osób; „Zło dobrem zwyciężaj”.

            Kolejnym bardzo ważnym świętem obchodzonym rokrocznie w tym właśnie dniu było pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Swój program artystyczny rozpoczęli wspaniałym wykonaniem poloneza. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po programie artystycznym dyrektor szkoły uroczyście pasował uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom legitymacje szkolne i upominki. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.