,,Głośno czytamy – radość z tego mamy”

       Pod takim hasłem odbył się w naszej świetlicy szkolnej Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, połączony z akcją ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, promującą czytelnictwo wśród dzieci, której patronatem jest sieć sklepów ,,Biedronka”. Do udziału w akcji przyłączyli się również nasi starsi uczniowie ze Szkolnego Wolontariatu. Dzieci z dużym zainteresowaniem poznawali dalsze losy ,,Słodziaków”, odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanego tekstu, integrowali się podczas wykonywania zadań, rozwiązywali krzyżówki, grali w grę planszową ,,Sówka”. Zwieńczeniem tych działań było posadzenie żołędzi, w doniczce wykonanej z surowców wtórnych. Do dekoracji sali wykorzystaliśmy ,,Słodziaki’’ wykonane przez dzieci i ich rodziców, w ramach szkolnego konkursu ,,Słodziak z surowców wtórnych”. Te wszystkie podjęte działania przyczyniają się do doskonalenia umiejętności czytania i uważnego słuchania, aktywnej współpracy w grupie, jak również do rozwijania wśród uczniów świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów.


Opiekun świetlicy: Agnieszka Bajek
Opiekun Szkolnego Wolontariatu: Agnieszka Kowal