Informacja

Drodzy Rodzice

Uprzejmie informujemy, że dzień 14 października 2019 r. to ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dowozy, zajęcia świetlicowe i opiekuńcze pozostają bez zmian.

z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Zbigniew Glica